برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
اثربخشی فن رهاسازی هیجانی در کاهش اضطراب بیماران دچار اختلال استرس پس از سانحه (1562 مشاهده)
اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی و مثبت اندیشی بر تنظیم هیجان و مکانسیم‌های دفاعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در بهبود ترومای پس از آسیب مغزی (1044 مشاهده)
پیامدهای پاندمی کرونا بر بهداشت روان: مطالعه مروری (883 مشاهده)
رابطه اضطراب سلامت و تنظیم هیجان با شایعه در شبکه اجتماعی در زمان کرونا (814 مشاهده)
اثربخشی آموزش ارتباط و ازدواج هالفورد بر روی رفتارهای نگهدارنده همسر و ارتباط اولیه زناشویی (796 مشاهده)
اثربخشی هنردرمانی مبتنی بر نقاشی بر رفتار پرخاشگرانه دانش‌آموزان دختر با آسیب شنوایی (790 مشاهده)
مقایسه علاقه اجتماعی بین دانش‌آموزان عادی و دیرآموز (762 مشاهده)
پیش بینی سازگاری زناشویی بر اساس عدالت زناشویی و دلزدگی زناشویی (742 مشاهده)
نقش باورهای فراشناختی و تاب آوری در پیش بینی سازگاری زناشویی در دو گروه بیماران مبتلا به درد مزمن و بهنجار (733 مشاهده)
اثربخشی حساسیت زدایی حرکت چشم بازپردازش در کاهش اضطراب بیماران کرونایی بستری شده در آی‌سی‌یو (730 مشاهده)
پیش‌بینی تمایل به افکار خودکشی و درماندگی روان‌شناختی بر اساس خشونت خانگی در زنان (727 مشاهده)
اثربخشی خانواده درمانی کوتاه مدت ستیر بر ناگویی هیجانی و بلوغ عاطفی در زوجین متقاضی طلاق (724 مشاهده)
بررسی رابطه بین اضطراب ناشی از کرونا و پیامدهای آن بر سلامت روان کارکنان (721 مشاهده)
ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﯽ زﻭج دﺭﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﺑﮋه ﺑﺮ ﺍﺑﺮﺍزﮔﺮی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ زوج‌های دارای تعارض زناشویی (715 مشاهده)
بررسی پیش بینی طلاق عاطفی براساس مسائل جنسی زوجین (706 مشاهده)
بررسی اثربخشی درمان آدلری بر کیفیت زندگی زنان مطلقه (683 مشاهده)
اثربخشی واقعیت درمانی بر احساس تنهایی و پیشرفت تحصیلی (655 مشاهده)
بررسی روابط متقابل حس خلاقیت، ذهن آگاهی و صلاحیت آموزشی فارغ التحصیلان رشته آموزش زبان و غیر آموزش زبان (655 مشاهده)
مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و زوج درمانی با رویکرد واقعیت درمانی بر باورهای ارتباطی و انتظارات زناشویی زوجین (640 مشاهده)
مرور نظام‌مند و متاآنالیز اثربخشی مداخلات روان‌شناختی بر سلامت‌روان دانش‌آموزان استعدادهای درخشان ایران (622 مشاهده)
اثربخشی زوج‌ درمانی راه‌حل محور بر رضایت و سازگاری زناشویی زوجین (620 مشاهده)
بررسی رابطه ابعاد خردمندی با سرزندگی تحصیلی و بهزیستی روان‌شناختی در دانش آموزان دختر تیزهوش (617 مشاهده)
رابطه بین نگرش به روابط فرازناشویی با احساس کهتری، منبع کنترل و عمل به باورهای مذهبی در همسران مردان دارای اعتیاد (566 مشاهده)
نقش راهبردهای مقابله با استرس بر ترس از بیماری کرونا ویروس (551 مشاهده)
اثربخشی زوج درمانی راه حل محور بر انعطاف‌پذیری شناختی زوجین متقاضی طلاق (506 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
اثربخشی درمان چندبعدی معنوی خداسو بر نشانگان اختلالات روانی و اختلال تنیدگی پس از سانحه (533 دریافت)
مرور نظام‌مند و متاآنالیز اثربخشی مداخلات روان‌شناختی بر سلامت‌روان دانش‌آموزان استعدادهای درخشان ایران (406 دریافت)
اثربخشی واقعیت درمانی بر احساس تنهایی و پیشرفت تحصیلی (385 دریافت)
بررسی رابطه بین اضطراب ناشی از کرونا و پیامدهای آن بر سلامت روان کارکنان (361 دریافت)
بررسی اثربخشی درمان آدلری بر کیفیت زندگی زنان مطلقه (330 دریافت)
بررسی مقایسه ذهنیت طرحواره‌ای با سبک‌های مقابله‌ای اجتناب و جبران افراطی طرحواره‌ای بین زنان متقاضی و غیر متقاضی جراحی زیبایی (316 دریافت)
اثربخشی معنا درمانی بر شفقت بر خود و امید به زندگی در زنان مبتلا به افسردگی (304 دریافت)
رابطه بین نگرش به روابط فرازناشویی با احساس کهتری، منبع کنترل و عمل به باورهای مذهبی در همسران مردان دارای اعتیاد (292 دریافت)
اثربخشی زوج‌ درمانی راه‌حل محور بر رضایت و سازگاری زناشویی زوجین (290 دریافت)
بررسی رابطه ابعاد خردمندی با سرزندگی تحصیلی و بهزیستی روان‌شناختی در دانش آموزان دختر تیزهوش (268 دریافت)
اثربخشی زوج درمانی راه حل محور بر انعطاف‌پذیری شناختی زوجین متقاضی طلاق (258 دریافت)
رابطه اضطراب سلامت و تنظیم هیجان با شایعه در شبکه اجتماعی در زمان کرونا (256 دریافت)
نقش الگوهای ارتباطی زوجین در گسست عاطفی (250 دریافت)
بررسی اثربخشی رویکرد هیجان مدار بر کاهش تعارضات زناشویی (242 دریافت)
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت بر کیفیت زندگی و امید به زندگی در زنان افسرده‌ خانه دار (235 دریافت)
اثربخشی خانواده درمانی کوتاه مدت ستیر بر ناگویی هیجانی و بلوغ عاطفی در زوجین متقاضی طلاق (219 دریافت)
اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب و نشخوارهای فکری زنان متأهل مبتلا به اضطراب فراگیر (213 دریافت)
اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت خواب و نشخوار فکری سالمندان (209 دریافت)
رابطه اعتیاد با افسردگی، همسر آزاری و تیپ‌های شخصیتی معتادین (203 دریافت)
اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه‌ی گروهی بر عزت نفس، بی‌همتایی و تصویر بدنی متقاضیان جراحی زیبایی (200 دریافت)
اثربخشی آموزش غنی‌سازی زندگی زناشویی طرح تایم بر دلزدگی زوجین (200 دریافت)
اثربخشی خانواده درمانی بوئن بر بهزیستی روان شناختی، تمایزیافتگی و امید به زندگی فرزندان خانواده‌های در معرض طلاق (199 دریافت)
بررسی رابطه ناگویی هیجانی و تیپ شخصیتی D، با میانجی‌گری استرس ادراک شده بر میزان فشار خون بیماران قلبی (198 دریافت)
بررسی رابطه تعارض کار – خانواده و تعارض زناشویی با نقش واسطه‌ای سرمایه روان‌شناختی (196 دریافت)
پیش بینی سلامت روان زنان متأهل بر اساس مؤلفه های فردی و خانوادگی (196 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
درباره نشریه ( 1069 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 808 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 796 بازدید)
راه های ارتباط ( 484 بازدید)
مراحل انتشار مقاله ( 467 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 386 بازدید)
اهداف و زمینه‌ها ( 365 بازدید)
فرمت مجله ( 359 بازدید)
مشابهت یابی مقالات توسط سامانه ایرانداک ( 356 بازدید)
اصول اخلاقی ( 308 بازدید)
اصول اخلاقی ( 295 بازدید)
عکس جلد شماره های مجله ( 218 بازدید)
خوش آمدید ( 4 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای هیات تحریریه ( 84 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 71 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 59 چاپ)
درباره نشریه ( 55 چاپ)
اصول اخلاقی ( 53 چاپ)
اهداف و زمینه‌ها ( 48 چاپ)
فرمت مجله ( 48 چاپ)
اصول اخلاقی ( 47 چاپ)
مراحل انتشار مقاله ( 46 چاپ)
راه های ارتباط ( 45 چاپ)
عکس جلد شماره های مجله ( 43 چاپ)
مشابهت یابی مقالات توسط سامانه ایرانداک ( 38 چاپ)
خوش آمدید ( 3 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره و روانشناسی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Assessment and Research in Counseling and Psychology

Designed & Developed by : Yektaweb