برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
اثربخشی فن رهاسازی هیجانی در کاهش اضطراب بیماران دچار اختلال استرس پس از سانحه (1249 مشاهده)
ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﯽ زﻭج دﺭﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﺑﮋه ﺑﺮ ﺍﺑﺮﺍزﮔﺮی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ زوج‌های دارای تعارض زناشویی (406 مشاهده)
بررسی روابط متقابل حس خلاقیت، ذهن آگاهی و صلاحیت آموزشی فارغ التحصیلان رشته آموزش زبان و غیر آموزش زبان (404 مشاهده)
نقش باورهای فراشناختی و تاب آوری در پیش بینی سازگاری زناشویی در دو گروه بیماران مبتلا به درد مزمن و بهنجار (400 مشاهده)
پیش‌بینی تمایل به افکار خودکشی و درماندگی روان‌شناختی بر اساس خشونت خانگی در زنان (386 مشاهده)
اثربخشی آموزش ارتباط و ازدواج هالفورد بر روی رفتارهای نگهدارنده همسر و ارتباط اولیه زناشویی (381 مشاهده)
اثربخشی هنردرمانی مبتنی بر نقاشی بر رفتار پرخاشگرانه دانش‌آموزان دختر با آسیب شنوایی (368 مشاهده)
مرور نظام‌مند و متاآنالیز اثربخشی مداخلات روان‌شناختی بر سلامت‌روان دانش‌آموزان استعدادهای درخشان ایران (367 مشاهده)
اثربخشی خانواده درمانی کوتاه مدت ستیر بر ناگویی هیجانی و بلوغ عاطفی در زوجین متقاضی طلاق (363 مشاهده)
بررسی رابطه بین اضطراب ناشی از کرونا و پیامدهای آن بر سلامت روان کارکنان (348 مشاهده)
رابطه اضطراب سلامت و تنظیم هیجان با شایعه در شبکه اجتماعی در زمان کرونا (329 مشاهده)
اثربخشی حساسیت زدایی حرکت چشم بازپردازش در کاهش اضطراب بیماران کرونایی بستری شده در آی‌سی‌یو (324 مشاهده)
مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و زوج درمانی با رویکرد واقعیت درمانی بر باورهای ارتباطی و انتظارات زناشویی زوجین (322 مشاهده)
بررسی رابطه ابعاد خردمندی با سرزندگی تحصیلی و بهزیستی روان‌شناختی در دانش آموزان دختر تیزهوش (297 مشاهده)
اثربخشی زوج‌ درمانی راه‌حل محور بر رضایت و سازگاری زناشویی زوجین (284 مشاهده)
رابطه بین نگرش به روابط فرازناشویی با احساس کهتری، منبع کنترل و عمل به باورهای مذهبی در همسران مردان دارای اعتیاد (267 مشاهده)
بررسی اثربخشی درمان آدلری بر کیفیت زندگی زنان مطلقه (255 مشاهده)
بررسی اثربخشی رویکرد هیجان مدار بر کاهش تعارضات زناشویی (223 مشاهده)
اثربخشی واقعیت درمانی بر احساس تنهایی و پیشرفت تحصیلی (213 مشاهده)
بررسی تأثیر روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت بر سبک‌های دفاعی و بهبود کیفیت زندگی معتادان تحت درمان نگه‌دارنده متادون (210 مشاهده)
اثربخشی درمان چندبعدی معنوی خداسو بر نشانگان اختلالات روانی و اختلال تنیدگی پس از سانحه (207 مشاهده)
اثربخشی زوج درمانی راه حل محور بر انعطاف‌پذیری شناختی زوجین متقاضی طلاق (189 مشاهده)
بررسی نقش واسطه‌ای سیستم بازداری - فعال‌سازی رفتاری در رابطه‌ی بین تجربه بدرفتاری در دوران کودکی با علائم اضطراب اجتماعی و اختلال اضطراب فراگیر در بزرگسالی (182 مشاهده)
اثر بخشی واقعیت درمانی به شیوه ی گروهی بر عاطفه مثبت و منفی و رضایت زناشویی زنان نابارور (177 مشاهده)
نقش الگوهای ارتباطی زوجین در گسست عاطفی (161 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
اثربخشی درمان چندبعدی معنوی خداسو بر نشانگان اختلالات روانی و اختلال تنیدگی پس از سانحه (210 دریافت)
بررسی رابطه بین اضطراب ناشی از کرونا و پیامدهای آن بر سلامت روان کارکنان (196 دریافت)
مرور نظام‌مند و متاآنالیز اثربخشی مداخلات روان‌شناختی بر سلامت‌روان دانش‌آموزان استعدادهای درخشان ایران (191 دریافت)
اثربخشی واقعیت درمانی بر احساس تنهایی و پیشرفت تحصیلی (148 دریافت)
بررسی اثربخشی درمان آدلری بر کیفیت زندگی زنان مطلقه (136 دریافت)
بررسی مقایسه ذهنیت طرحواره‌ای با سبک‌های مقابله‌ای اجتناب و جبران افراطی طرحواره‌ای بین زنان متقاضی و غیر متقاضی جراحی زیبایی (133 دریافت)
بررسی اثربخشی رویکرد هیجان مدار بر کاهش تعارضات زناشویی (119 دریافت)
مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و زوج درمانی با رویکرد واقعیت درمانی بر باورهای ارتباطی و انتظارات زناشویی زوجین (112 دریافت)
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت بر کیفیت زندگی و امید به زندگی در زنان افسرده‌ خانه دار (108 دریافت)
نقش الگوهای ارتباطی زوجین در گسست عاطفی (104 دریافت)
اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت خواب و نشخوار فکری سالمندان (103 دریافت)
رابطه بین نگرش به روابط فرازناشویی با احساس کهتری، منبع کنترل و عمل به باورهای مذهبی در همسران مردان دارای اعتیاد (103 دریافت)
رابطه اضطراب سلامت و تنظیم هیجان با شایعه در شبکه اجتماعی در زمان کرونا (96 دریافت)
اثربخشی آموزش غنی‌سازی زندگی زناشویی طرح تایم بر دلزدگی زوجین (94 دریافت)
اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب و نشخوارهای فکری زنان متأهل مبتلا به اضطراب فراگیر (90 دریافت)
پیش بینی سلامت روان زنان متأهل بر اساس مؤلفه های فردی و خانوادگی (86 دریافت)
اثربخشی بازی فکری بر سازگاری روانشناختی سالمندان مرد (86 دریافت)
اثربخشی زوج درمانی رفتاری- ارتباطی بر تعارضات زناشویی و عملکرد خانواده (85 دریافت)
بررسی رابطه تعارض کار – خانواده و تعارض زناشویی با نقش واسطه‌ای سرمایه روان‌شناختی (83 دریافت)
اثربخشی مدل مشاوره طرح واره محور بر تردیدها و نگرش‌های ازدواج (82 دریافت)
اثربخشی خانواده درمانی بوئن بر بهزیستی روان شناختی، تمایزیافتگی و امید به زندگی فرزندان خانواده‌های در معرض طلاق (82 دریافت)
اثربخشی زوج درمانی راه حل محور بر انعطاف‌پذیری شناختی زوجین متقاضی طلاق (81 دریافت)
اثربخشی معنا درمانی بر شفقت بر خود و امید به زندگی در زنان مبتلا به افسردگی (80 دریافت)
رابطه اعتیاد با افسردگی، همسر آزاری و تیپ‌های شخصیتی معتادین (80 دریافت)
اثربخشی زوج‌ درمانی راه‌حل محور بر رضایت و سازگاری زناشویی زوجین (80 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
اعضای هیات تحریریه ( 362 بازدید)
درباره نشریه ( 341 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 256 بازدید)
راه های ارتباط ( 164 بازدید)
اهداف و زمینه‌ها ( 147 بازدید)
مراحل انتشار مقاله ( 138 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 130 بازدید)
اصول اخلاقی ( 119 بازدید)
فرمت مجله ( 109 بازدید)
اصول اخلاقی ( 96 بازدید)
مشابهت یابی مقالات توسط سامانه ایرانداک ( 82 بازدید)
عکس جلد شماره های مجله ( 66 بازدید)
خوش آمدید ( 4 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
درباره نشریه ( 14 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 12 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 11 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 11 چاپ)
اهداف و زمینه‌ها ( 10 چاپ)
اصول اخلاقی ( 10 چاپ)
راه های ارتباط ( 8 چاپ)
مراحل انتشار مقاله ( 8 چاپ)
فرمت مجله ( 8 چاپ)
اصول اخلاقی ( 8 چاپ)
عکس جلد شماره های مجله ( 6 چاپ)
مشابهت یابی مقالات توسط سامانه ایرانداک ( 6 چاپ)
خوش آمدید ( 3 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره و روانشناسی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Journal of Assessment and Research in Counseling and Psychology

Designed & Developed by : Yektaweb