برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
اثربخشی فن رهاسازی هیجانی در کاهش اضطراب بیماران دچار اختلال استرس پس از سانحه (1848 مشاهده)
پیامدهای پاندمی کرونا بر بهداشت روان: مطالعه مروری (1585 مشاهده)
اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی و مثبت اندیشی بر تنظیم هیجان و مکانسیم‌های دفاعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در بهبود ترومای پس از آسیب مغزی (1454 مشاهده)
بررسی پیش بینی طلاق عاطفی براساس مسائل جنسی زوجین (1424 مشاهده)
پیش بینی سازگاری زناشویی بر اساس عدالت زناشویی و دلزدگی زناشویی (1262 مشاهده)
مقایسه علاقه اجتماعی بین دانش‌آموزان عادی و دیرآموز (1185 مشاهده)
رابطه اضطراب سلامت و تنظیم هیجان با شایعه در شبکه اجتماعی در زمان کرونا (1101 مشاهده)
اثربخشی هنردرمانی مبتنی بر نقاشی بر رفتار پرخاشگرانه دانش‌آموزان دختر با آسیب شنوایی (1084 مشاهده)
بررسی رابطه بین اضطراب ناشی از کرونا و پیامدهای آن بر سلامت روان کارکنان (1081 مشاهده)
الگو یابی معادلات ساختاری تأثیر سبک تفکر منطقی _ انتقادی با پیشرفت تحصیلی با نقش میانجی کنترل عمل در دانش آموزان کنکوری (1055 مشاهده)
پیش‌بینی تمایل به افکار خودکشی و درماندگی روان‌شناختی بر اساس خشونت خانگی در زنان (1052 مشاهده)
نقش باورهای فراشناختی و تاب آوری در پیش بینی سازگاری زناشویی در دو گروه بیماران مبتلا به درد مزمن و بهنجار (1052 مشاهده)
اثربخشی آموزش ارتباط و ازدواج هالفورد بر روی رفتارهای نگهدارنده همسر و ارتباط اولیه زناشویی (1040 مشاهده)
اثربخشی حساسیت زدایی حرکت چشم بازپردازش در کاهش اضطراب بیماران کرونایی بستری شده در آی‌سی‌یو (1036 مشاهده)
ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﯽ زﻭج دﺭﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﺑﮋه ﺑﺮ ﺍﺑﺮﺍزﮔﺮی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ زوج‌های دارای تعارض زناشویی (1033 مشاهده)
اثربخشی خانواده درمانی کوتاه مدت ستیر بر ناگویی هیجانی و بلوغ عاطفی در زوجین متقاضی طلاق (1006 مشاهده)
بررسی اثربخشی درمان آدلری بر کیفیت زندگی زنان مطلقه (992 مشاهده)
اثربخشی زوج‌ درمانی راه‌حل محور بر رضایت و سازگاری زناشویی زوجین (978 مشاهده)
بررسی روابط متقابل حس خلاقیت، ذهن آگاهی و صلاحیت آموزشی فارغ التحصیلان رشته آموزش زبان و غیر آموزش زبان (957 مشاهده)
مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و زوج درمانی با رویکرد واقعیت درمانی بر باورهای ارتباطی و انتظارات زناشویی زوجین (948 مشاهده)
اثربخشی واقعیت درمانی بر احساس تنهایی و پیشرفت تحصیلی (916 مشاهده)
نقش راهبردهای مقابله با استرس بر ترس از بیماری کرونا ویروس (910 مشاهده)
بررسی رابطه ابعاد خردمندی با سرزندگی تحصیلی و بهزیستی روان‌شناختی در دانش آموزان دختر تیزهوش (910 مشاهده)
مرور نظام‌مند و متاآنالیز اثربخشی مداخلات روان‌شناختی بر سلامت‌روان دانش‌آموزان استعدادهای درخشان ایران (873 مشاهده)
رابطه بین نگرش به روابط فرازناشویی با احساس کهتری، منبع کنترل و عمل به باورهای مذهبی در همسران مردان دارای اعتیاد (845 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
اثربخشی درمان چندبعدی معنوی خداسو بر نشانگان اختلالات روانی و اختلال تنیدگی پس از سانحه (668 دریافت)
اثربخشی واقعیت درمانی بر احساس تنهایی و پیشرفت تحصیلی (518 دریافت)
مرور نظام‌مند و متاآنالیز اثربخشی مداخلات روان‌شناختی بر سلامت‌روان دانش‌آموزان استعدادهای درخشان ایران (491 دریافت)
اثربخشی زوج‌ درمانی راه‌حل محور بر رضایت و سازگاری زناشویی زوجین (439 دریافت)
بررسی رابطه بین اضطراب ناشی از کرونا و پیامدهای آن بر سلامت روان کارکنان (438 دریافت)
بررسی مقایسه ذهنیت طرحواره‌ای با سبک‌های مقابله‌ای اجتناب و جبران افراطی طرحواره‌ای بین زنان متقاضی و غیر متقاضی جراحی زیبایی (431 دریافت)
بررسی اثربخشی درمان آدلری بر کیفیت زندگی زنان مطلقه (423 دریافت)
اثربخشی معنا درمانی بر شفقت بر خود و امید به زندگی در زنان مبتلا به افسردگی (388 دریافت)
بررسی رابطه ابعاد خردمندی با سرزندگی تحصیلی و بهزیستی روان‌شناختی در دانش آموزان دختر تیزهوش (385 دریافت)
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت بر کیفیت زندگی و امید به زندگی در زنان افسرده‌ خانه دار (380 دریافت)
نقش الگوهای ارتباطی زوجین در گسست عاطفی (376 دریافت)
رابطه بین نگرش به روابط فرازناشویی با احساس کهتری، منبع کنترل و عمل به باورهای مذهبی در همسران مردان دارای اعتیاد (375 دریافت)
رابطه اضطراب سلامت و تنظیم هیجان با شایعه در شبکه اجتماعی در زمان کرونا (342 دریافت)
اثربخشی خانواده درمانی کوتاه مدت ستیر بر ناگویی هیجانی و بلوغ عاطفی در زوجین متقاضی طلاق (334 دریافت)
اثربخشی زوج درمانی رفتاری- ارتباطی بر تعارضات زناشویی و عملکرد خانواده (333 دریافت)
اثربخشی زوج درمانی راه حل محور بر انعطاف‌پذیری شناختی زوجین متقاضی طلاق (327 دریافت)
نقش راهبردهای مقابله با استرس بر ترس از بیماری کرونا ویروس (321 دریافت)
بررسی اثربخشی رویکرد هیجان مدار بر کاهش تعارضات زناشویی (321 دریافت)
پیش‌بینی تمایل به افکار خودکشی و درماندگی روان‌شناختی بر اساس خشونت خانگی در زنان (315 دریافت)
بررسی اثربخشی آموزش توانمندسازی رفتاری بر بهبود رابطه مادر-کودک و خودکارآمدپنداری والدگری زنان سرپرست خانوار (311 دریافت)
اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت خواب و نشخوار فکری سالمندان (306 دریافت)
اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب و نشخوارهای فکری زنان متأهل مبتلا به اضطراب فراگیر (303 دریافت)
اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب بر تعارضات و دلزدگی زناشویی در زوجین (291 دریافت)
رابطه اعتیاد با افسردگی، همسر آزاری و تیپ‌های شخصیتی معتادین (290 دریافت)
بررسی رابطه تعارض کار – خانواده و تعارض زناشویی با نقش واسطه‌ای سرمایه روان‌شناختی (289 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
درباره نشریه ( 1533 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 1177 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 1152 بازدید)
راه های ارتباط ( 865 بازدید)
مراحل انتشار مقاله ( 750 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 647 بازدید)
فرمت مجله ( 647 بازدید)
مشابهت یابی مقالات توسط سامانه ایرانداک ( 641 بازدید)
اهداف و زمینه‌ها ( 578 بازدید)
اصول اخلاقی ( 516 بازدید)
اصول اخلاقی ( 508 بازدید)
عکس جلد شماره های مجله ( 351 بازدید)
فرم تعهد و تعارض منافع نویسندگان ( 48 بازدید)
خوش آمدید ( 4 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای هیات تحریریه ( 122 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 109 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 102 چاپ)
فرمت مجله ( 99 چاپ)
اصول اخلاقی ( 97 چاپ)
اصول اخلاقی ( 93 چاپ)
اهداف و زمینه‌ها ( 88 چاپ)
مراحل انتشار مقاله ( 84 چاپ)
راه های ارتباط ( 80 چاپ)
درباره نشریه ( 78 چاپ)
عکس جلد شماره های مجله ( 70 چاپ)
مشابهت یابی مقالات توسط سامانه ایرانداک ( 56 چاپ)
فرم تعهد و تعارض منافع نویسندگان ( 4 چاپ)
خوش آمدید ( 3 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Assessment and Research in Applied Counseling

Designed & Developed by : Yektaweb