فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره و روانشناسی- اخبار نشریه
راه‌اندازی پایگاه جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 نشریه‌‌ی علمی سنجش و پژوهش در مشاوره و روانشناسی از پاییز ۱۳۹۸ با عنوان نشریه سنجش در مشاوره و با مجوز شماره ۸۸۲۷۹ از وزارت ارشاد دریافت و شروع به فعالیت نمود و در این مدت پذیرای مقالاتی در زمینه‌های مشاوره خانواده، مشاوره زوجی، مشاوره کودک و نوجوان، مشاوره مدرسه، مشاوره شغلی و توانبخشی، روانشناسی سلامت، روانشناسی بالینی و سایر حوزه های مربوط به مشاوره و روانشناسی بود و همچنان علاقه مند دریافت مقالات پژوهشگران ارجمند است. این فصلنامه از سال سوم و شماره هفتم با نا نام نشریه سنجش و پژوهش در مشاوره و روانشناسی تغییر نام داد و صاحب امتیاز آن به انجمن علمی ایرانی نوآوری در درمان کاربردی خانواده سپرده شد.
این نشریه پذیرای مقاله‌های پژوهشی اصیل، مروری و گزارش موردی، و نیز مقاله‌های کوتاه علمی و نامه به سردبیر است. کلیه مقاله‌ها توسط داوران نشریه ارزیابی شده و در صورت نداشتن مشکل عمده، نتیجه‌های ارزیابی به اطلاع نویسنده مسئول مقاله می‌رسد تا نسخه جدید مقاله را آماده و ارسال نماید. نسخه جدید دوباره توسط داوران و شورای نویسندگان نشریه ارزیابی و نتیجه آن به نویسنده مسئول مقاله اعلام می‌گردد.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره و روانشناسی:
http://jarcp.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب