برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
اثربخشی فن رهاسازی هیجانی در کاهش اضطراب بیماران دچار اختلال استرس پس از سانحه (1644 مشاهده)
اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی و مثبت اندیشی بر تنظیم هیجان و مکانسیم‌های دفاعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در بهبود ترومای پس از آسیب مغزی (1135 مشاهده)
پیامدهای پاندمی کرونا بر بهداشت روان: مطالعه مروری (1082 مشاهده)
رابطه اضطراب سلامت و تنظیم هیجان با شایعه در شبکه اجتماعی در زمان کرونا (892 مشاهده)
بررسی پیش بینی طلاق عاطفی براساس مسائل جنسی زوجین (891 مشاهده)
پیش بینی سازگاری زناشویی بر اساس عدالت زناشویی و دلزدگی زناشویی (880 مشاهده)
اثربخشی هنردرمانی مبتنی بر نقاشی بر رفتار پرخاشگرانه دانش‌آموزان دختر با آسیب شنوایی (868 مشاهده)
مقایسه علاقه اجتماعی بین دانش‌آموزان عادی و دیرآموز (865 مشاهده)
اثربخشی آموزش ارتباط و ازدواج هالفورد بر روی رفتارهای نگهدارنده همسر و ارتباط اولیه زناشویی (851 مشاهده)
نقش باورهای فراشناختی و تاب آوری در پیش بینی سازگاری زناشویی در دو گروه بیماران مبتلا به درد مزمن و بهنجار (821 مشاهده)
بررسی رابطه بین اضطراب ناشی از کرونا و پیامدهای آن بر سلامت روان کارکنان (820 مشاهده)
اثربخشی حساسیت زدایی حرکت چشم بازپردازش در کاهش اضطراب بیماران کرونایی بستری شده در آی‌سی‌یو (815 مشاهده)
ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﯽ زﻭج دﺭﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﺑﮋه ﺑﺮ ﺍﺑﺮﺍزﮔﺮی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ زوج‌های دارای تعارض زناشویی (814 مشاهده)
پیش‌بینی تمایل به افکار خودکشی و درماندگی روان‌شناختی بر اساس خشونت خانگی در زنان (801 مشاهده)
اثربخشی خانواده درمانی کوتاه مدت ستیر بر ناگویی هیجانی و بلوغ عاطفی در زوجین متقاضی طلاق (783 مشاهده)
بررسی اثربخشی درمان آدلری بر کیفیت زندگی زنان مطلقه (777 مشاهده)
بررسی روابط متقابل حس خلاقیت، ذهن آگاهی و صلاحیت آموزشی فارغ التحصیلان رشته آموزش زبان و غیر آموزش زبان (737 مشاهده)
اثربخشی واقعیت درمانی بر احساس تنهایی و پیشرفت تحصیلی (734 مشاهده)
مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و زوج درمانی با رویکرد واقعیت درمانی بر باورهای ارتباطی و انتظارات زناشویی زوجین (733 مشاهده)
اثربخشی زوج‌ درمانی راه‌حل محور بر رضایت و سازگاری زناشویی زوجین (702 مشاهده)
مرور نظام‌مند و متاآنالیز اثربخشی مداخلات روان‌شناختی بر سلامت‌روان دانش‌آموزان استعدادهای درخشان ایران (682 مشاهده)
بررسی رابطه ابعاد خردمندی با سرزندگی تحصیلی و بهزیستی روان‌شناختی در دانش آموزان دختر تیزهوش (680 مشاهده)
رابطه بین نگرش به روابط فرازناشویی با احساس کهتری، منبع کنترل و عمل به باورهای مذهبی در همسران مردان دارای اعتیاد (668 مشاهده)
نقش راهبردهای مقابله با استرس بر ترس از بیماری کرونا ویروس (629 مشاهده)
اثربخشی زوج درمانی راه حل محور بر انعطاف‌پذیری شناختی زوجین متقاضی طلاق (618 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
اثربخشی درمان چندبعدی معنوی خداسو بر نشانگان اختلالات روانی و اختلال تنیدگی پس از سانحه (579 دریافت)
مرور نظام‌مند و متاآنالیز اثربخشی مداخلات روان‌شناختی بر سلامت‌روان دانش‌آموزان استعدادهای درخشان ایران (433 دریافت)
اثربخشی واقعیت درمانی بر احساس تنهایی و پیشرفت تحصیلی (429 دریافت)
بررسی رابطه بین اضطراب ناشی از کرونا و پیامدهای آن بر سلامت روان کارکنان (387 دریافت)
بررسی اثربخشی درمان آدلری بر کیفیت زندگی زنان مطلقه (355 دریافت)
اثربخشی زوج‌ درمانی راه‌حل محور بر رضایت و سازگاری زناشویی زوجین (344 دریافت)
بررسی مقایسه ذهنیت طرحواره‌ای با سبک‌های مقابله‌ای اجتناب و جبران افراطی طرحواره‌ای بین زنان متقاضی و غیر متقاضی جراحی زیبایی (343 دریافت)
اثربخشی معنا درمانی بر شفقت بر خود و امید به زندگی در زنان مبتلا به افسردگی (326 دریافت)
رابطه بین نگرش به روابط فرازناشویی با احساس کهتری، منبع کنترل و عمل به باورهای مذهبی در همسران مردان دارای اعتیاد (315 دریافت)
بررسی رابطه ابعاد خردمندی با سرزندگی تحصیلی و بهزیستی روان‌شناختی در دانش آموزان دختر تیزهوش (297 دریافت)
نقش الگوهای ارتباطی زوجین در گسست عاطفی (290 دریافت)
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت بر کیفیت زندگی و امید به زندگی در زنان افسرده‌ خانه دار (276 دریافت)
رابطه اضطراب سلامت و تنظیم هیجان با شایعه در شبکه اجتماعی در زمان کرونا (274 دریافت)
اثربخشی زوج درمانی راه حل محور بر انعطاف‌پذیری شناختی زوجین متقاضی طلاق (273 دریافت)
بررسی اثربخشی رویکرد هیجان مدار بر کاهش تعارضات زناشویی (257 دریافت)
اثربخشی خانواده درمانی کوتاه مدت ستیر بر ناگویی هیجانی و بلوغ عاطفی در زوجین متقاضی طلاق (246 دریافت)
اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت خواب و نشخوار فکری سالمندان (241 دریافت)
اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب و نشخوارهای فکری زنان متأهل مبتلا به اضطراب فراگیر (236 دریافت)
اثربخشی زوج درمانی رفتاری- ارتباطی بر تعارضات زناشویی و عملکرد خانواده (228 دریافت)
پیش‌بینی تمایل به افکار خودکشی و درماندگی روان‌شناختی بر اساس خشونت خانگی در زنان (228 دریافت)
بررسی اثربخشی آموزش توانمندسازی رفتاری بر بهبود رابطه مادر-کودک و خودکارآمدپنداری والدگری زنان سرپرست خانوار (225 دریافت)
نقش جهت‌گیری‌ مذهبی، خود مهارگری و بخشودگی در پیش‌بینی رضایت زناشویی (222 دریافت)
رابطه اعتیاد با افسردگی، همسر آزاری و تیپ‌های شخصیتی معتادین (219 دریافت)
بررسی رابطه تعارض کار – خانواده و تعارض زناشویی با نقش واسطه‌ای سرمایه روان‌شناختی (218 دریافت)
اثربخشی خانواده درمانی بوئن بر بهزیستی روان شناختی، تمایزیافتگی و امید به زندگی فرزندان خانواده‌های در معرض طلاق (217 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
درباره نشریه ( 1210 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 902 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 889 بازدید)
راه های ارتباط ( 565 بازدید)
مراحل انتشار مقاله ( 531 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 444 بازدید)
فرمت مجله ( 439 بازدید)
اهداف و زمینه‌ها ( 425 بازدید)
مشابهت یابی مقالات توسط سامانه ایرانداک ( 425 بازدید)
اصول اخلاقی ( 349 بازدید)
اصول اخلاقی ( 333 بازدید)
عکس جلد شماره های مجله ( 239 بازدید)
خوش آمدید ( 4 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای هیات تحریریه ( 93 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 81 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 72 چاپ)
فرمت مجله ( 65 چاپ)
اصول اخلاقی ( 63 چاپ)
اهداف و زمینه‌ها ( 61 چاپ)
اصول اخلاقی ( 58 چاپ)
درباره نشریه ( 57 چاپ)
مراحل انتشار مقاله ( 52 چاپ)
راه های ارتباط ( 51 چاپ)
عکس جلد شماره های مجله ( 49 چاپ)
مشابهت یابی مقالات توسط سامانه ایرانداک ( 43 چاپ)
خوش آمدید ( 3 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره و روانشناسی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Assessment and Research in Counseling and Psychology

Designed & Developed by : Yektaweb