خوش آمدید

 
قابل توجه نویسندگان گرامی، فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره و کاربردی از شماره بهار ۱۴۰۱ خلاصه مبسوط مقاله حداکثر در ۲۰۰۰ کلمه به انگلیسی را در دستور کار خود قرار داده و نویسندگانی که مقالاتش پذیرفته شده است باید بر اساس فرمت فصلنامه خلاصه مبسوط مقاله را ترجمه نمایند.

 
ارسال مطلب به این مجله به معنای اعطای حق­ امتیاز به مجله سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی است و هیئت تحریریه در هر مرحله از فرایند ارزیابی مقالات، در رد، قبول، یا ویرایش مقاله آزاد است. دریافت مقالات مجله سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی،‌ صرفاً از طریق همین سامانه صورت می پذیرد. 
۱. هر نویسنده پس از نام‌نویسی در سامانه می‌تواند اقدام به ارسال  مقالۀ علمی (پژوهشی، مروری، کوتاه، نقطه‌نظر، کاربردی) در قالب دو فایل ‌نماید: فایل بی نام (جهت داوری)  و  فایل اصلی  (شامل مشخصات کامل نویسنده یا نویسندگان).
۲. تمام مقالات که از طریق سامانه دریافت شده،‌ برای ارزیابی اولیه به دبیر علمی ارسال می شوند (برای بررسی ارتباط موضوعی و چارچوب کلی مقاله).
۳. در یک بازۀ زمانی کمتر از ده روز بررسی اولیۀ مقالات دریافتی (اعلام نظر به نویسنده یا آغاز فرآیند داوری) انجام خواهد شد. پس از تأیید دبیر علمی،‌ مقاله جهت داوری (نخست روش‌شناسی و  پس از تأیید روشِ پژوهش برای دو داور محتوایی)  ارسال می‌شود.
۴. هر نویسنده با مراجعه به صفحۀ شخصی خود می تواند از آخرین وضعیت مقاله خود مطلع شود و نیازی به ارسال پیام، رایانامه و یا تماس تلفنی نیست.
۵. پس از نهایی شدن داوری مقالات، ‌هر مقاله در جلسۀ هیئت تحریریه مطرح و نتیجۀ نهایی ارزیابی در سامانه اعلام می‌شود.
۶. وضعیت مقالات: مقالات تأیید یا رد می شوند، و یا برای انجام اصلاحاتی که بر روی همان صفحه شخصی به اطلاع نویسنده رسیده در حالت آماده ویرایش قرار می گیرند. با ورود به صفحه شخصی خود، با کلیک روی عنوان آمادۀ ویرایش توسط ارسال‌کننده فهرست مقالات آمادۀ ویرایش را مشاهده می کنید؛ روی واژۀ «ویرایش» کلیک کنید. از بخشی که فایل‌های با نام و بی نام مقاله را پیش‌تر بارگذاری کرده بودید، نسبت به بارگذاری فایل‌های تازه اقدام کنید.
۷. نسخۀ اصلاح شدۀ مقاله باید به‌جای مقالۀ پیشین بارگذاری شود. در غیر این صورت مقاله برای داوری مجدد فرستاده نخواهد شددر  فایل اصلاحی، تمام بخش‌های اصلاح شدۀ مقاله را حتماً مشخص کنید (با قلم رنگی یا هایلایت شده)؛ همچنین در هر مرحله از روند بررسی ممکن است نیاز به انجام ویرایش‌های متفاوتی باشد و نویسنده موظف است همۀ موارد را کامل و دقیق  انجام داده یا توضیحاتی غنی  مبنی بر عدم نیاز به اعمال اصلاحات خواسته‌ شده به داور(ان) ارائه دهد.
۸. دقت  در پیوست درست نسخه‌های بی نام و اصلی مقاله از طولانی شدن چرخۀ داوری مقاله جلوگیری می‌کند.
۹. مهلت انجام اصلاحات برای مقالات اصلاحی بین ۱۰ تا ۱۵ روز است و پس از این مدت مقاله از گردش کار خارج می‌شود.
۱۰. توجه به تمام بندهای راهنمای نگارش  مقاله در تدوین مقاله ضروری است و عدم رعایت موارد ذکر شده، احتمال پذیرش مقاله را کاهش می‌دهد.
۱۱. نویسندگان گرامی لازم است در نگارش مقاله به نشانه‌های سجاوندی،دستور خط ومصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی توجه کنند.
۱۲. فرم‌های  تعهد و تعارض منافع   نویسندگان مقاله را پیوست نمایید.
۱۳.شناسه ارکید هر نویسنده لازم است که در هنگام ثبت نام در بخش مربوطه درج شود. برای دریافت شناسۀ ارکید به وب‌گاه www.orcid.org  مراجعه کنید.
۱۴. منبع‌نویسی و ارجاع درون ‌متنی به شیوۀ  ای پی ای (APA)   دستوردستورالعمل راهنمای نویسندگان است. 
۱۵. داوری اولیه مقالات بسته به موضوع و رعایت کامل شرایط تدوین مقاله توسط نویسندگان، دست‌کم  ۱ تا ۲ ماه به طول خواهد انجامید. در صورت نیاز به اصلاح مقاله توسط مؤلف، زمان داوری مجدد، به زمان ارسال نسخۀ ویرایش ‌شدۀ پژوهشگر بستگی دارد. شما در هر لحظه می‌توانید از طریق صفحۀ شخصی خود از چرخۀ داوری مقالۀ خود آگاه می‌شوید.
۱۶.  چرخۀ کار در مجله سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی در نمودار نشان داده شده است.
۱۸.فقط  پس از تغییر وضعیت مقاله به »پذیرفته‌شده«  نویسندگان می توانند گواهی پذیرش مقاله خود را به دو زبان فارسی و انگلیسی از صفحۀ شخصی خود دریافت نمایند.
۱۹. متأسفانه در تعداد زیادی از مقالات دریافتی شرایط اولیۀ تدوین مقاله رعایت نمی‌شود که به طولانی شدن چرخۀ داوری می‌انجامد. بنابراین، از تمام نویسندگان درخواست می‌شود مطالب بالا و راهنمای نگارش را به دقت مطالعه کرده و به‌کار بندند
.

ملاحظات اخلاقی
سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی در انتشار مقالات به ملاحظات اخلاقی پایبند بوده و با هرگونه سرقت علمی و موارد مشابه از "راهنمای اخلاق در انتشار آثار پژوهشی کشور" تهیه شده توسط کمیته اخلاق کشوری، اخلاق در پژوهش و کمیته بین المللی اخلاق در نشر  Committee on Publication Ethics (COPE) پیروی می کند
 http://publicationethics.org
مالکیت معنوی
مالکیت معنوی کلیه مقالات منتشره در فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی متعلق به نویسنده (گان) خواهد بود.
نویسنده (گان) به مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر به عنوان ناشر مجله سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی اجازه می دهند تا مقالات آنان را منتشر کند
. License
با انتشار مقاله در سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی نویسنده (گان) مقالات موافقت می نمایند تا مقالات آنان بدون هیچ محدودیتی مورد استفاده و بهره برداری خوانندگان قرار گیرد مشروط بر آنکه خوانندگان نیز در ارجاع به مقالات مورد بهره برداری با ذکر کامل نام نویسندگان، نام مقاله و سایر مشخصات آن را به درستی مشخص نمایند.
سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی در مورد مالکیت معنوی از دستورالعمل The Creative Commons Attribution-NonCommercial ۴.۰  International پیروی می کند

 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/۴.۰
                                                                                                                                      

                                                                                                                                                          
با سپاس
                                                                                                دفتر فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی
Main Image

سنجش و پژوهش در مشاوره و روانشناسی

1401، جلد 4، شماره2

شاپای الکترونیکی: 2783-1787

مدیر مسئول: دکتر مهدی رستمی

سردبیر: دکتر ولی الله فرزاد

مشاهده ی آخرین شماره

مقالات در دست چاپ


 

"این نشریه سرقت علمی و ادبی را با استفاده از نرم افزارهای مشابه یاب بررسی و با آن مقابله می کند"
 
 
 "این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات
عضو و تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد
و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی
پیروی می نماید"

اطلاعات نشریه

  • شماره جاری: 1401، جلد 4، شماره2
  • شاپای الکترونیکی: 2783-1787
  • مدیر مسئول: دکتر مهدی رستمی
  • سردبیر: دکتر ولی الله فرزاد
  • صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر
  • شروع چاپ: پاییز 1398
  • نوع داوری: فرآیند داوری تخصصی، به صورت داوری بسته و حداقل ۲ داور و ۱ داور تطبیق
  • زمان داوری: حداقل 4 هفته تا حداکثر 8 هفته
  • هزینه داوری و چاپ: 450 هزار تومان
  • ایمیل مجله: info@jarcp.ir
آمار نشریه
دوره‌های نشریه 4
شماره‌ها 13
مقالات دریافت شده 112
مقالات پذیرفته شده 73
مقالات منتشر شده 73
مقالات رد شده 33
مشاهده مقالات 52266
نرخ پذیرش 65.18
نرخ رد 29.46
میانگین دریافت تا پذیرش 68
میانگین دریافت تا اولین داوری 15.3
میانگین پذیرش تا انتشار 42.5

____

پیوندهای مفید


 

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه در کادر زیر وارد کنید.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Assessment and Research in Applied Counseling

Designed & Developed by : Yektaweb